جلال آل احمد

/

۱۳۰۲ - ۱۳۴۸

 نویسنده و مترجم ایرانی و همسرسیمین دانشور بود.

در خانواده‌ای مذهبی-روحانی به دنیا آمد. وی پسر عموی آیت‌الله طالقانی بود. دوران کودکی و نوجوانی جلال در نوعی اشرافیت روحانیت گذشت. پس از اتمام دوران دبستان، پدر جلال، سید احمد طالقانی، به او اجازهٔ درس خواندن در دبیرستان را نداد؛ اما او به این سادگی تسلیم خواست پدر نشد.دارالفنون کلاس‌های شبانه باز کرده بود. پنهان از پدر اسم نوشت. روزها کار؛ ساعت سازی، سیم‌کشی برق، چرم‌فروشی و از این قبیل... و شب‌ها درس. با در آمد یک سال کار مرتب، الباقی دبیرستان را تمام کرد. بعد هم گاه‌گداری سیم‌کشی‌های متفرقه. دبیرستان تمام شد و "دیپلمه" شد..

ادامه مطلب